Spondylartróza

Co je to Spondylartróza: Její příznaky, příčiny a řešení

V následujícím článku se dozvíte:

 • Co je spondylartróza?
 • Příčiny spondylartrózy
 • Příznaky a symptomy spondylartrózy
 • Diagnóza spondylartrózy
 • Vliv spondylartrózy na každodenní život
 • Dostupná léčba spondylartrózy

Co je spondylartróza?


Spondylartróza je chronické onemocnění postihující klouby v páteři, často charakterizované bolestí a ztuhlostí. V následujícím článku se pokusíme podrobně vysvětlit tuto nemoc, abychom ji pochopili bez použití složitého lékařského žargonu.

Páteř je základním prvkem lidského těla. Je tvořena řadou kostí, nazývaných obratle, které jsou spojeny klouby. Spondylartróza je onemocnění, které postihuje tyto klouby a může výrazně ovlivnit funkci a pohyblivost páteře.

Spondylartróza

V tomto článku odhalujeme podstatu spondylartrózy a poskytujeme informace srozumitelné pro každého. Bez ohledu na to, zda jste jen náhodný čtenář nebo hledáte konkrétní informace o tom, jak může spondylartróza ovlivnit váš život, připravte se na objevování důležitých poznatků, které vám pomohou lépe rozumět a zvládat zdravotní problémy páteře.

 

Příčiny spondylartrózy

Spondylartróza se neobjeví jen tak bezdůvodně. Existují specifické příčiny a rizika, která přispívají k jejímu objevení. Pochopení těchto faktorů může být zásadním krokem k léčbě a prevenci. Příčiny:

 • Stárnutí
 • Genetická predispozice
 • Zánětlivé procesy
 • Enviromentální faktory
Spondylartróza příčiny

Stárnutí:

Nejčastější příčinou je přirozený proces stárnutí. Jak hodiny tikají, naše tělo prochází přirozeným procesem stárnutí a naše páteř není imunní vůči změnám, které přicházejí s postupem času. Vztah mezi stárnutím a spondylartrózou můžeme považovat za komplexní proces, kde opotřebení kloubů páteře má významnou roli. S přibývajícím věkem se zvyšuje pravděpodobnost vývoje spondylartrózy, což je důsledek dlouhodobého zatížení a přirozeného procesu stárnutí páteře.


Genetická predispozice:

Jednou z hlavních příčin spondylartrózy je genetická predispozice. Pokud už někdo z vaší rodiny s tímto onemocněním páteře bojoval, je šance, že se rozhodne navštívit i vás. Je to jako dědit nepříliš světlé rodinné dědictví. I když je třeba mít na paměti, že to neplatí ve všech případech. To, že spondylartrózu má někdo v rodině, ještě neznamená, že se nutně objeví iu vás.

Zánětlivé procesy:

Představte si vaši páteř jako rušné město, kde každá část vykonává důležitou roli. V případě spondylartrózy dochází k zánětlivým procesům v páteři, což můžeme přirovnat k protestu, který narušuje běžný chod města. Tento zánět vede k tomu, že klouby v páteři se stávají bolestivými a omezenými, podobně jako kdyby ve městě vypukla minirevoluce, která narušuje jeho normální funkci.

Enviromentální faktory:

Někdy se na vzniku spondylartrózy podílejí také vnější faktory. Ty mohou sahat od infekce až po jiné vlivy prostředí, které vytvářejí podmínky k tomu, aby se stav projevil.Příznaky a symptomy spondylartrózy

Spondylartróza, tichý narušitel harmonie páteře, za sebou často zanechává znaky, které naznačují, že něco není v pořádku. Rozpoznání těchto příznaků a symptomů je klíčem ke včasné diagnóze a účinné léčbě. Nejdůležitější příznaky spondylartrózy:

 • Přetrvávající bolest zad
 • Ranní napětí
 • Snížený rozsah pohybu
 • Bolest, která se zhoršuje nečinností
 • Únava
 • Bolest pod zády
 • Poruchy spánku

 


Přetrvávající bolest zad:

Nejčastějším a možná nejnápadnějším znakem je přetrvávající bolest zad. Toto není obyčejná bolest; je to stálý společník, který se může zdát, že si nikdy nedá přestávku. Tato bolest se může pohybovat od mírného nepohodlí až po intenzivní, pulzující pocit a může postihnout různé oblasti páteře.


Ranní napětí:

Měli jste někdy pocit, že vaše páteř potřebuje šálek kávy, aby se probudila? Ranní napětí je klasickým příznakem spondylartrózy . Páteř, která se zdráhá zapojovat se do každodenních činností, se ráno cítí obzvláště ztuhlá, takže je náročné začít s ranní rutinou.

spondylartróza bolest

Snížený rozsah pohybu:

Vaše páteř je flexibilní, ale spondylartróza tomu může bránit. Pokud zjistíte, že máte problémy s otáčením nebo ohýbáním tak volně jako dříve, může to být znakem toho, že spondylartróza omezuje pohyblivost vaší páteře.


Bolest, která se zhoršuje nečinností:

Ve skutečnosti se bolest spojená s tímto stavem často zhoršuje, když se nehýbete. Je to jako kdyby vám vaše páteř připomínala, abyste udrželi tělo v pohybu.


Únava:

Spondylartróza se nezaměřuje pouze na páteř; může být doprovázena i pocitem únavy. Přetrvávající bolest a ztuhlost si mohou vybrat daň na vaší energetické hladině a zanechají ve vás pocit vyčerpání a únavy i po dobrém spánku.


Bolest pod zády:

Přestože středem pozornosti jsou často záda, spondylartróza může postihnout i jiné oblasti. Bolest může vyzařovat až do hýždí nebo stehen, což napodobuje vlastnosti ischiasu.


Poruchy spánku:

Při spondylartróze se kvalitní spánek může stát obtížně dosažitelným. Bolest a nepohodlí spojené s touto nemocí mohou výrazně ovlivnit vaše spánkové návyky a způsobit, že místo klidného spánku se budete v noci neustále probouzet nebo měnit polohu.

insomnia

Rozpoznání těchto příznaků a symptomů je prvním krokem k návštěvě lékaře a vypracování účinného plánu léčby spondylartrózy. Pokud jste při čtení zjistili, že při těchto znacích přikyvujete hlavou, možná je čas poslouchat, co říká vaše páteř a podniknout proaktivní kroky ke zlepšení jejího zdraví.

Diagnóza spondylartrózy?

Diagnostikování spondylartrózy může být složitý proces, který vyžaduje důkladnou analýzu a vyšetření ze strany zdravotnického personálu. Máte-li přetrvávající bolesti zad nebo podezření na spondylartrózu, zde je stručný přehled toho, jak probíhá diagnostický proces:

 • Klinické hodnocení
 • Fyzikální vyšetření
 • Zobrazovací postupy
 • Vyloučení jiných příčin
 • Spolupráce s profesionály


Klinické hodnocení:

Všechno to začíná dobrým staromódním rozhovorem se svým poskytovatelem zdravotní péče. Budou se ptát na vaši anamnézu, příznaky a možné rizikové faktory. Připravte se na to, že výše uvedené příznaky budete muset podrobně popsat a vyjádřit, jak dlouho je už pociťujete.

lekar liecba spondylartróza

Fyzikální vyšetření:

Lékař se pak stane jakýmsi detektivem a provede fyzické vyšetření. Zkontroluje rozsah pohybu páteře, vyhledá příznaky zánětu, případně zkontroluje jiné klouby, zda nemají problémy.


Postupy při zobrazování:

Nyní je čas přinést velké zbraně – zobrazovací postupy. Rentgenové paprsky jsou často první obrannou linií . Ty mohou odhalit změny v páteři, jako je poškození kloubů a abnormality. Pokud je zapotřebí podrobnější vyšetření, může být na řadě magnetická rezonance (MRI) nebo počítačová tomografie (CT).

spondylartróza RTG

Vyloučení jiných příčin:

Proces není jen o potvrzení spondylartrózy, ale také o vyloučení dalších možných viníků. Stavy jako hernie ploténky, osteoartritida nebo dokonce infekce mohou napodobovat symptomy spondylartrózy a měly by být během diagnostické cesty vyloučeny.


Spolupráce se specialisty:

Součástí diagnostické skládačky může být v některých případech i spolupráce se specialisty. Revmatologové a ortopedičtí specialisté se specializací na autoimunitní onemocnění mohou svými odbornými znalostmi přispět k potvrzení a objasnění diagnózy.

Diagnóza spondylartrózy je v podstatě kombinací anamnézy, fyzikálního vyšetření, zobrazovacích postupů a odborných znalostí lékařů. Jedná se o společné úsilí odhalit pravdu za signály, které vaše páteř vysílá, a vytvořit plán, který vám pomůže znovu získat kontrolu nad zdravím vaší páteře. Máte-li podezření na spondylartrózu, neváhejte kontaktovat svého poskytovatele zdravotní péče.


Vliv spondylartrózy na každodenní život

Spondylartróza není jen fyzický stav; je to rozptýlení, které může vrhnout stín na různé aspekty každodenního života. Pochopení potenciálních účinků je klíčové pro jednotlivce s tímto stavem a ty, kteří je podporují. Podívejme se, jak může spondylartróza ovlivnit každodenní život:

 • Středobodem zájmu je chronická bolest
 • Výzvy na pracovišti
 • Omezení v každodenních činnostech
 • Společenské a volnočasové omezení
 • Poruchy spánku
 • Emocionální zátěž


Chronická bolest je středem pozornosti:

Představte si, že se každý den probouzíte s nechtěným společníkem - chronickou bolestí. Spondylartróza je často spojena s přetrvávající bolestí zad, která se může pohybovat od nesnesitelného nepohodlí až po intenzivní pulzování. Tato bolest se stává stálým pozadím, ovlivňujícím každý pohyb a rozhodnutí během celého dne.


Výzvy na pracovišti:

Dlouhodobé sezení může být obzvláště náročné, zejména v polohách, které stav zhoršují. Ergonomické úpravy a časté přestávky se mohou stát základními strategiemi pro zvládnutí pracovního dne.

Dlouhodobé sezení ergonomie

Omezení v každodenních činnostech:

Jednoduché, kdysi vědomé činnosti, jako je ohýbání se, abyste si zavázali šňůrky na botách nebo sáhli po věcech na vysoké polici, se stávají vědomým úsilím. Účinky spondylartrózy na rozsah pohybu mohou omezit tyto každodenní aktivity, což vyžaduje někdy i pomoc.

Společenské a volnočasové omezení:

Pozvánky na společenské akce nebo volnočasové aktivity lze přijmout s váháním. Strach z bolesti nebo nepohodlí může ovlivnit rozhodnutí věnovat se činnostem, které jste si dříve užívali bez přemýšlení. Bohužel to může vést k pocitům izolace nebo stažení ze společenského života.

Poruchy spánku:

Noc není vždy klidným únikem. Poruchy spánku způsobené bolestí a nepohodou mohou změnit svatyni odpočinku na bojiště. Kvalitní spánek se stává nepolapitelným, přispívá k únavě a ovlivňuje hladinu energie během dne.


Emocionální zátěž:

Řešení chronické bolesti a každodenních problémů spondylartrózy si může vyžádat také emocionální daň. Frustrace, úzkost a dokonce i deprese se mohou stát součástí emocionálního prostředí. Neustálé řešení bolesti může ovlivnit duševní pohodu a flexibilitu.

Dostupná léčba spondylartrózy

Na spondylartrózu existují strategie a léčby, které můžete použít ke zvládnutí její bolesti a opětovnému získání kontroly nad svým životem. Pojďme prozkoumat arzenál možností, které používají lékaři k léčbě spondylartrózy:

 • Léky
 • Terapeutická gymnastika
 • Úpravy životního stylu
 • Cvičení a pomůcky


Léky:

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID): Tyto volně prodejné léky nebo léky na předpis mohou pomoci snížit bolest a zánět a poskytnout úlevu od nepohodlí spojeného se spondylartrózou.

Dostupná léčba spondylartrózy

Nemoc modifikující antirevmatické léky (DMARD): V závažnějších případech mohou být DMARD předepsány pro úpravu průběhu spondylartrózy, zejména pokud je významnou součástí zánětlivé artritidy.


Fyzioterapie:

Fyzioterapeuti jsou jako superhrdinové ze světa spondylartrózy. Přizpůsobené tréninkové programy jsou navrženy tak, aby zlepšili flexibilitu, posílily svaly a zlepšily celkovou funkci páteře. Učení správné mechaniky těla může znamenat rozdíl v léčbě spondylartrózy.


Úpravy životního stylu:

Někdy mohou malé změny životního stylu udělat velký rozdíl. Udržování správného držení těla, zavedení pravidelného cvičení a vyhýbání se delší neaktivitě může přispět k celkové léčbě spondylartrózy.

Cvičení a pomůcky:

Speciální cvičení a pomůcky mohou být nápomocné při udržování ohebnosti kloubů a předcházení ztuhlosti. Korektor držení těla Corpus™️ a natahovač zad BackFlex™️ PRO jsou dvě pomůcky navržené odborníky a mohou pomoci při léčbě spondylartrózy. Kromě toho mohou při nemoci pomoci i cviky, o kterých píšeme zde v našem blogu.

Nezapomínejte, že optimální metoda léčby spondylartrózy se liší od jednotlivce k jednotlivci a před zahájením jakékoli léčby byste se určitě měli poradit se svým lékařem. Úzká spolupráce se zdravotnickými pracovníky včetně revmatologů, ortopedických specialistů a fyzioterapeutů vám může pomoci orientovat se v různých dostupných léčebných postupech a najít plán, který vám vyhovuje.

Na znak naší podpory a odhodlání pomáhat vám na vaší cestě k lepšímu zdraví, jsme pro vás připravili speciální nabídku. Použijte slevový kód BLOG10 při vašem příštím nákupu a získejte exkluzivní slevu.

Závěr

Na konci naší cesty zkoumání spondylartrózy stojíme na křižovatce hlubšího porozumění. Od identifikace příznaků spondylartrózy až po pochopení jejího dopadu na každodenní život. Pomocí získaných informací jsme se propracovali přes složitosti spondylartrózy a získali jsme cenné znalosti.

Léčba spondylartrózy není jen o zmírnění symptomů. Důležité jsou změny v životním stylu, techniky pro zvládání bolesti a vzdělávání pacientů. Tento holistický přístup pomáhá pacientům nejen zmírnit bolest, ale také zlepšit celkovou kvalitu jejich života.

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.